Upajam się dźwiękiem
każda nuta przeszywa mą dusze
omamiony hipnotycznie
odpływam

znów czuję ślad dziecka
który pozostał we mnie
z tamtych lat
szaleje

resztką wariackiej finezji
wirujący świat tęczy
kolorowych barw
wariuje